Věk dítětěPovinná hrazená očkováníNepovinná hrazená očkování
NemocOčkovací látkaNemocOčkovací látka
od 4. dne do konce 6.týdneTuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) #BCG vaccine
od započatého
9. týdne
(2 měsíce věku)
Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae bHexavakcína 1. dávka *
2–3 měsíceIMO BMeningokok B – 1. dávka**
IPOPneumokok –1. dávka ***
4 měsíceZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae bHexavakcína 2. dávka*
4–6 měsícůIMO BMeningokok B – 2. dávka**
IPOPneumokok –2. dávka ***
11.–13. měsícZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae bHexavakcína 3. dávka*
12.–15. měsícIMO BMeningokok B – 3. dávka**
IMO A,C,W,YMeningokok A, C, W, Y – 1. dávka****
IPOPneumokok – 3. dávka ***
od započatého 13. do
dovršení 18. měsíce
Spalničky, zarděnky, příušnicePriorix M-M-RVAXPRO 1. dávka
od dovršení 5. do dovršení 6. rokuSpalničky, zarděnky, příušnicePriorix M-M-RVAXPRO 2. dávka
Záškrt, tetanus, černý kašeldTap vakcína (přeočkování)
od dovršení 10. do dovršení 11. rokuZáškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrnadTap-IPV vakcína (přeočkování)
od dovršení 11. do dovršení 15. rokuOnemocnění lidským papillomaviremCervarix, Gardasil, Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
od dovršení 14. do dovršení 16. rokuIMOBMengokok B
od dovršení 14. do dovršení 16. rokuIMO ACWYMeningokok A, C, W, Y

#          Včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní. Vše platí pro rizkové skupiny dětí.

*          U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1). Pro nedonošené děti se doporučuje aplikace vakcíny Infanrix hexa i vakcíny Hexacima.

**        Proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku.

***      U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

****    Proti invazivním meningokokovým infekcím skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života, možné zahájit již v prvním roce.

IMO     Invazivní meningokové onemocnění

IPO      Invazivní pneumokokové onemocnění

Upraveno podle vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Nepovinná nehrazená očkování

Věk dítěteNemocOčkovací látkaPočty dávek
Od 6-ti týdnů nejpozději do 32. týdneRotavirové infekceRotarix, Rotateq2-3 dávky podle typu očkovací látky v odstupu minimálně 4 týdny
Od 9 - ti měsíců, ideálně před nástupem do kolektivuPlané neštoviceVarilrix2 dávky v odstupu 6-ti týdnů
Od 1 rokuŽloutenka typu AHavrix, Vaqta2 dávky v odstupu minimálně 6 měsíců
Zpravidla od 3-5 let, po základním povinném očkování možné už od 1 roku Klíšťová encefalitidaFSME-IMMUN, Encepur2+1 dávka s přeočkováním každých 3-5 let
Meningokokové nákazy