MUDr. Hana Šnobrová

Promovala jsem v roce 1985 na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita). Do atestace jsem pracovala v Nemocnici Jihlava na oddělení dětském, chirurgickém a ORL. Roku 1989 jsem složila atestaci z pediatrie. Od té doby jsem pracuji jako obvodní dětská lékařka.

Jsem členkou České lékařské komory, České pediatrické společnosti, Odborné společnosti praktických dětských lékařů a České vakcinologické společnosti. Obnovuji si diplom v rámci celoživotního vzdělávání lékařů.

Poskytovaná péče

• preventivní a léčebná péče
• nastřelování uší na náušnice.
• rozbor moči a močového sedimentu přímo v ordinaci pomocí močového analyzátoru.
• vyšetření hladiny CRP v organismu, které je spolehlivým ukazatelem zda zvolit antibiotickou léčbu.
• rychlé vyšetření spálového bacilu ve výtěru z krku
• veškerá povinná a nepovinná očkování