Vyšetření pro řidičský průkaz (A, B, C, T, M)600 Kč
Vyšetření na žádost soudu k soudnímu řízení, vyšetření a zpráva pro policii a vyšetření pro vojenskou správu na žádost pacienta400 Kč
Vyšetření na žádost pacienta (u dětí na žádost rodičů) častější než dle zdravotního řádu400 Kč
Vyšetření pro povolení držení a nošení střelných zbraní400 Kč
Posudek pro přijetí do učilišť, středních a vysokých škol (každá přihláška)400 Kč
Posudek pro dětské tábory a zotavovací akce (každá přihláška)400 Kč
Vyšetření pro sportovní organizace – sportovní prohlídka400 Kč
Vyšetření k vydání zdravotního průkazu na dobu neurčitou300 Kč 
Vypsání tiskopisu pro úrazovou pojišťovnu250 Kč
Vyšetření za účelem vydání profesních průkazů do zaměstnání (např. svářečské zkoušky)400 Kč
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny)200 Kč
Nástřel náušnic včetně ceny náušnic600 Kč
Výpis z dokumentace300 Kč
Jednoduchý administrativní výkon v zájmu pacienta150 Kč
Komplikovaný administrativní výkon (např. kopie PN, OČR, dodatečné vystavení PN, duplikát očkovacího průkazu), výpis z dokumentace apod.300 Kč
Kopírování dokumentace (cena za jednu stránku)5 Kč
Zapůjčení váhy na 1 týden100 Kč