Vstupní prohlídka do zaměstnání400 Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz (A, B, C, T, M)500 Kč
Vyšetření na žádost soudu k soudnímu řízení, vyšetření a zpráva pro policii a vyšetření pro vojenskou zprávu na žádost pacienta400 Kč
Vyšetření na žádost pacienta (u dětí na žádost rodičů) častější než dle zdravotního řádu, předoperační vyšetření před interrupcí na vlastní žádost400 Kč
Vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí400 Kč
Vyšetření pro povolení držení a nošení střelných zbraní400 Kč
Potvrzení pro přijetí do učilišť, středních a vysokých škol (každá přihláška)100 Kč
Vypracování posudku podle vyhlášky 32/65 Sb. O pracovních úrazech (bolestné)150 Kč
Vyšetření pro sportovní organizace – sportovní prohlídka200 Kč
Vyšetření k vydání zdravotního průkazu na dobu neurčitou300 Kč 
Klinické vyšetření na množství alkoholu a sepsání protokolu400 Kč
Vypsání tiskopisu pro úrazovou pojišťovnu200 Kč
Vyšetření za účelem vydání profesních průkazů do zaměstnání (např. svářečské zkoušky)450 Kč
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny)200 Kč
Vyšetření pro lázeňskou léčbu na vlastní žádost400 Kč
Propíchnutí jednoho ušního boltce100 Kč
Nástřel náušnic včetně ceny náušnic500 Kč
Jednoduchý administrativní výkon v zájmu pacienta (např. školka, jesle, dětský tábor)100 Kč
Komplikovaný administrativní výkon (např. kopie PN, OČR, dodatečné vystavení PN, duplikát očkovacího průkazu)200 Kč
Kopírování dokumentace (cena za jednu stránku) 2 Kč